PRIVACY POLICY

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Asperge Kwekerij Vos kan persoonsgegevens over u verwerken, dat u gebruik maakt van de diensten

van Asperge Kwekerij Vos, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan Asperge Kwekerij Vos verstrekt. Asperge Kwekerij Vos kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Privacyverklaring

WAAROM ASPERGE KWEKERIJ VOS GEGEVENS NODIG HEEFT

Asperge Kwekerij Vos verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Asperge Kwekerij Vos uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, gaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ASPERGEKWEKERIJ VOS GEGEVENS BEWAARD

Asperge Kwekerij Vos bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Asperge Kwekerij Vos verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Asperge Kwekerij Vos worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Asperge Kwekerij Vos gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.