BIJVRIENDELIJK ASPERGES

Waarom dit bij-vriendelijk asperges telen project? Voor honingbijen is het in bepaalde periodes van het jaar moeilijk om aan stuifmeel

en nectar te komen, met name in de periode dat de asperges bloeien. Daarom heeft Alliance – toeleverancier voor agrarische sector’ het project ‘bijvriendelijk telen opgezet. Aspergetelers die op een bijvriendelijke wijze telen, helpen de bijen enorm goed in deze periode.

Doel:
Een goed product telen én ervoor zorgen dat de leefomstandigheden voor de honingbij zo optimaal mogelijk zijn, dát is het doel van dit project. Het is een samenwerkingsverband tussen toeleverancier, aspergekweker en imker.

De teler:
De teler stelt tijdens het bloeiseizoen van de aspergeplant een akkerrand ter beschikking. Deze wordt ingezaaid met een voor bijen speciaal samengesteld bloemenmengsel. Zo kunnen de bijen zowel op de aspergevelden alsook bij de akkerrand hun voedsel vinden.

De imker:
De imker heeft zijn kennis gedeeld en richtlijnen uitgezet. Tijdens het bloeiseizoen plaatst hij 2 bijenvolken met daarin 50.000 tot 100.000 bijen. Tijdens en na het bloeiseizoen worden de bijenvolken gecontroleerd op conditie en vitaliteit.

De toeleverancier:
De adviseur van Alliance adviseert over gewasbeschermingsmiddelen die niet of nauwelijks belastend zijn voor de honingbij. Daarnaast wordt er rekening gehouden met o.a. vluchttijdstippen en activiteiten van de bijen tijdens de bespuiting van het gewas. Gedurende het seizoen verzorgt hij de veldcontroles; samen met de imker worden ook de bijenkasten gecontroleerd.